เงื่อนไขการให้บริการ

การร่วมกิจกรรมแสดงความเห็นและบทความบนเว็บไซต์ ผู้เข้าร่วมพึงต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
 2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
 3. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร รุนแรง อุจาด
 4. ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
 5. ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชน พึงกระทำ
 6. ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
 7. ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
 8. ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
 9. ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเบอร์โทรศัพท์ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเป็นสื่อที่สามารถใช้ในการกลั่นแกล้งได้ง่ายกว่าชนิดอื่น shoppingplearn.com จึงไม่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ
 10. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม
 11. เนื้อหาข้อความแสดงความคิดเห็นและบทความทางเว็บไซต์สามารถใช้เพื่อโฆษณาสินค้าและบริการเพื่อสอดคล้องกับผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
 12. เนื้อหาข้อความแสดงความคิดเห็นและบทความที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ดำเนินการลบโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าและยินดีส่งข้อมูลหลักฐานการกระทำความผิดแก่เจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อดำเนินการตามกฏหมาย
 13. ระบบแต้ม (Points) ทางเว็บไซต์ใช้เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมภายในเว็บไซต์เท่านั้น โดยทางเว็บไซต์สามารถยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนอัตราการให้คะแนนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแลกเปลี่ยนอัตราแต้มทางเว็บไซต์สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ทางเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานแก่ผู้ใช้งานเพื่อทราบโดยชัดแจนสำหรับทุกกรณี
 14. ความผิดพลาดของระบบต่างๆบทเว็บไซต์ทางเว็บไซต์ไม่สามารถรับผิดชอบได้กรณีที่ส่งผลกระทบต่อ เนื้อหาบทความ ข้อมูลสมาชิก และระบบแต้ม

ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกซึ่งไม่ให้ความร่วมมือในการรักษากฎ กติกาและมารยาทของเว็บไซต์ เพื่อรักษาบรรยากาศการสนทนาที่ดีโดยรวม