Friday, June 21, 2024
More

  Latest Posts

  พยาธิไส้เดือน จากผักผลไม้ไปอยู่ในลำไส้ของคนเราได้อย่างไร

  พยาธิไส้เดือน (หรือใช้ชื่อทางการวิทยาศาสตร์ว่า Enterobiasis) เกิดจากการติดเชื้อไส้เดือนรูปหมาและไส้เดือนรูปปลา ที่ส่วนใหญ่พบในผู้ที่ป่วยอาการคันรอบระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะในเด็กเล็กและเด็กเล็กในครอบครัว ซึ่งเชื้อไส้เดือนสามารถติดต่อผ่านทางภายนอกหรือโดยตรงผ่านอาหารหรือของที่ใช้ร่วมกับคนที่มีการติดเชื้ออยู่ อย่างเช่น ผ้าปิดหน้าปากผ้าเช็ดมือ โต๊ะ รองเท้า หรือของเล่นที่มีการสัมผัสกับผู้ป่วย หรือพื้นที่ที่มีเชื้อรอยไว้ โดยเฉพาะในสภาวะที่มือไม่สะอาด หลังจากมือสัมผัสเชื้อไส้เดือน และสัมผัสสิ่งของอื่นๆ เชื้อไส้เดือนจะเข้าไปอยู่ในลำไส่ของคน และการเจริญเติบโตของไส้เดือนจะส่งผลให้เกิดอาการคันรุนแรงและอาการคลื่นไส้เมื่อเชื้อไส้เดือนเคลื่อนที่ในลำไส้และกากใยสังเคราะห์ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายเส้นใย หรือ สีขาวเล็กๆ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ในอุจจาระ

  การป้องกันและการรักษาพยาธิไส้เดือนสามารถทำได้โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. รักษาระเบียบสุขอนามัยส่วนบุคคล: ให้ล้างมือโดยสม่ำเสมอโดยเฉพาะหลังใช้ห้องน้ำและก่อนรับประทานอาหาร และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของที่อาจมีเชื้อสามารถติดต่อได้

  2. ล้างผ้าปิดหน้าปาก ผ้าเช็ดมือ ผ้าขนหน้า เสื้อผ้า ผ้าชุดเปล่าๆ หรือของที่ใช้ร่วมกับผู้ที่มีการติดเชื้ออยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยใช้น้ำอุ่นและสบู่ และหลีกเลี่ยงการใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อ

  3. ทำความสะอาดบ้านและสิ่งของที่ใช้ร่วมกับคนที่มีการติดเชื้อ: ปรับความสะอาดบ้านอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะบริเวณโต๊ะ เตียง รองเท้า ของเล่น เครื่องปรับอากาศ และพื้นที่ส่วนตัวอื่นๆ ที่มีการสัมผัสสูง โดยใช้น้ำหรือสารทำความสะอาดที่เหมาะสม

  4. รับประทานอาหารสุขอนามัย: รับประทานอาหารที่สะอาดและสุขอนามัย ล้างผักผลไม้ให้สะอาดดีก่อนการบริโภค และปรุงอาหารให้สุกและเนื้อซี่ง่ายก่อนรับประทาน

  5. รักษาความสะอาดส่วนบุคคล: รักษาระเบียบความสะอาดส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการเปลี่ยนชุดใหม่หลังอาบน้ำทุกครั้ง

  หากคุณสงสัยว่าคุณหรือคนในครอบครัวอาจมีพยาธิไส้เดือน ควรพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรับการรักษาที่เหมาะสมเพิ่มเติม

  Latest Posts

  Don't Miss